Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim z siedzibą pod adresem: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Nowoprojektowana 1. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 328 32 03; adresu e-mail: zdp@powiatkamienski.pl
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (RODO) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail:  kancelariaseniuk@gmail.com
  3. Do Zarządu Dróg Powiatowych należy zarządzanie drogami powiatowymi na obszarze Powiatu Kamieńskiego a w szczególności wykonywanie zadań określonych w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 ze zm.). Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; - wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: - podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; - podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; - prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim Przy czym podanie danych jest: - obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Kajzler 25-05-2018 12:16:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Kajzler 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Emilia Kajzler 17-01-2022 09:27:00