Mapa serwisu

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM

|---DANE ADRESOWE

|---INFORMACJE I KOMUNIKATY

      |---KOMUNIKATY

      |---OBWIESZCZENIA

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przebudowa mostu w m. Krzepocin

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Krzepocin

      |---Zaproszenie do składania ofert na dostawy kruszywa do remontów i utrzymania dróg powiatowych

|---WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

      |---WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

            |---WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH - POWIAT KAMIEŃSKI

|---WYKAZ PRZYSTANKÓW

      |---WYKAZ PRZYSTANKÓW W POWIECIE KAMIEŃSKIM

|---UCHWAŁY, ZARZĄDZENIA

      |---ZARZĄDZENIA

      |---UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

      |---UCHWAŁY RADY POWIATU

            |---PARKING - opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

                  |---Uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - opłaty za usunięcie pojazdu oraz obiektów pływających 2016

                  |---ARCHIWUM

            |---PRZYSTANKI - wykaz przystanków w powiecie kamieńskim

            |---ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - opłaty za zajęcie pasa drogowego

                  |---ARCHIWUM

|---OGŁOSZENIA O NABORZE

      |---ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze_specjalista w dziale technicznym

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - głównego specjalisty ds. zarządzania mieniem i nieruchomościami będącymi w zarządzie organu zarządzającego drogą

|---ODBIÓR POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI - PARKING

|---ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

      |---PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2018_2019

      |---PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2017_2018

      |---PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2015_2016

      |---PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH 2014-2015

      |---STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

      |---WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH zimowe utrzymanie

PODSTAWY PRAWNE

|---- Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

|---- Regulamin organizacyjny

      |---REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM

|---- Statut

PRZETARGI

|---ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|---ZAPYTANIA OFERTOWE (poniżej 30tys.euro)

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_naprawy pojazdów oraz sprzętu w 2019 roku

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_dostawa paliw silnikowych

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_frezowanie nawierzchni bitumicznej droga 1031Z m. Gostyniec

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Budowa ciągu pieszego w drodze powiatowej 1001Z Zalesie - Wicko - Wapnica w m. Lubin

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_zakup i dostawa kosiarki bijakowej

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_budowa chodników w gminie Wolin 04.07.2018

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_poszerzenie nawierzchni bitumicznej drogi 1045Z w m. Wrzosowo

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_budowa chodników w gminie Wolin

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_przebudowa drogi powiatowej 1002Z Wapnica_utwardzenie pobocza

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_wykonanie pielęgnacji drzew przy drodze powiatowej 1006Z

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_budowa chodników w gminie Świerzno

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT kruszywo drogowe 0-31,5 mm

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT II grys 2-8

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT grys 2-8

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dostawy emulsji

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT naprawy samochodów i sprzętu w roku 2018

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_dostawa paliw silnikowych

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_budowa chodników Sulikowo_Chomino II

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_budowa chodników Sulikowo_Chomino

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_Remont przepustu Śniatowo

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_budowa chodnika Wołowiec

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_budowa chodnika Kodrąb

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_dostawy soli drogowej

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_dostawa używanego samochodu ciężarowego do 3,5 t

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_inspektor nadzoru_przebudowa mostu

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dokumetacja techniczna - Przebudowa drogi powiatowej 1039Z w granicach administracyjnych powiatu kamieńskiego

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

      |---DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 t

      |---DOSTAWY GRYSÓW ŁAMANYCH 2-8 mm - zaproszenie do składania ofert

      |---DOSTAWY EMULSJI ASFALTOWEJ zaproszenie do składania ofert

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_system pomiaru zużycia paliwa w pojazdach

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_naprawy i remonty pojazdów oraz sprzętu

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT II przebudowa drogi powiatowej 1032Z_budowa chodnika w m. Mechowo

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT II przebudowa drogi powiatowej 1032Z_budowa chodnika w m. Upadły

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_wykonanie przeglądu (5-letniego) obiektów mostowych

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_wykonanie przeglądu (5-letniego) dróg powiatowych

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_ usługi lokalizacji pojazdów GPS_zimowe utrzymanie dróg

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT przebudowa drogi powiatowej 1032Z_budowa chodnika w m. Upadły

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT przebudowa drogi powiatowej 1032Z_budowa chodnika w m. Mechowo

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT III remont przepustu droga powiatowa nr 1039Z obr. Kłęby

      |---UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA II remont przepustu droga powiatowa nr 1039Z m. Kłęby

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT II remont przepustu droga powiatowa nr 1039Z obr. Kłęby

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT wykonanie dokumentacji technicznej_przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I remont przepustu droga powiatowa nr 1039Z obr. Kłęby

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT remont cząstkowy - uzupełnienie masy bitumicznej w ciągu drogi powiatowej 1003Z m. Wisełka

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dostawa rębaka spalinowego na przyczepie samochodowej lekkiej

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1003Z m. Wisełka ETAP III

      |---DOSTAWY EMULSJI ASFALTOWEJ zaproszenie do składania ofert

      |---USŁUGI KRUSZENIA GRUZU BETONOWEGO zaproszenie do składania ofert

      |---DOSTAWY KRUSZYWA DROGOWEGO 0-31,5 mm - zaproszenie do składania ofert

      |---DOSTAWY GRYSÓW ŁAMANYCH 4-8 mm - zaproszenie do składania ofert

      |---DOSTAWY GRYSÓW ŁAMANYCH 2-8 mm - zaproszenie do składania ofert

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT przeglądy okresowe obiektów mostowych

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT przeglądy okresowe dróg powiatowych

      |---DOSTAWA PIASKU 0-2mm - Zaproszenie do składania ofert

      |---DOSTAWA SOLI DROGOWEJ - Zaproszenie do składania ofert

      |---podsumowanie ofert - dostawy gazu w butlach

      |---podsumowanie ofert - znaki drogowe

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dostawy gazu w butlach

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT znaki drogowe

      |---podsumowanie ofert - progi zwalniające wyspowe

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT progi zwalniające wraz z oznakowaniem poziomym

      |---podsumowanie ofert - masa mineralno-asfaltowa na zimno 2015

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT masa mineralno-asfaltowa na zimno 2015

      |---podsumowanie ofert - sukcesywne dostawy kruszywa

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT grys 4-8 mm

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT grys 2-8 mm

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT kruszywo 0-31,5 mm

      |---podsumowanie ofert opracowanie dokumentacji technicznej \"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Krzepocin\"

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dokumentacja techniczna_Przebudowa mostu w Krzepocinie

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT_dostawa rur stalowych_słupki do znaków drogowych

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dostawa kruszywa drogowego, grysów do remontów i utrzymania dróg powiatowych

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT przeglądy okresowe dróg powiatowych

      |---UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1025Z m. Krzepocin

      |---podsumowanie ofert \"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Krzepocin\"

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przebudowa mostu w m. Krzepocin

      |---ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przebudowa mostu w m. Krzepocin

      |---Podsumowanie ofert - usługi dostaw kruszywa i grysu

      |---Zaproszenie do składania ofert na dostawy kruszywa do remontów i utrzymania dróg powiatowych - kruszywo drogowe łamane frakcji 0:31,5 mm

      |---Zaproszenie do składania ofert - dostawa kruszywa - grysy łamane frakcji 2:8 mm

      |---Zaproszenie do składania ofert - dostawa kruszywa - grysy łamane frakcji 4:8 mm

      |---Podsumopwanie ofert na usługę wykonanie przeglądu dróg powiatowych

      |---Zaproszenie do składania ofert - wykonanie przeglądu dróg powiatowych

|---Plan postępowań o udzielenie zamówień

      |---2019 plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

      |---2018 plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

      |---2017 plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

|---Dialog techniczny

      |---Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 23 marca 2017 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|---Obowiązek informacyjny

|---Inspektor Ochrony Danych

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

|---SPRZEDAŻ DREWNA

      |---OGŁOSZENIE III PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 234 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE II PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 525 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 525 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 280 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE II PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 234 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 270 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 234 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 38 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE III PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 746 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE II PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 746 METRÓW PRZESTRZENNYCH

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 746 METRÓW PRZESTRZENNYCH (mp)

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEDAŻ DREWNA 53 METRY PRZESTRZENNE (mp)

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEADAŻ DREWNA 8,00 METRY PRZESTRZENNE (mp)

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEADAŻ DREWNA 53,00 METRY PRZESTRZENNE (mp)

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEADAŻ DREWNA 62,00 METRY PRZESTRZENNE (mp)

      |---OGŁOSZENIE PIERWSZYCH USTNYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ DREWNA 12,00 mp, 11,50 mp

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEADAŻ DREWNA 57,00 METRÓW PRZESTRZENNYCH (mp)

      |---OGŁOSZENIE II PRZETARGU - SPRZEADAŻ DREWNA 123,0 METRY PRZESTRZENNE (mp)

      |---OGŁOSZENIE II PRZETARGU - SPRZEADAŻ DREWNA 81,0 METRY PRZESTRZENNE (mp)

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU - SPRZEADAŻ DREWNA 19,0 METRÓW PRZESTRZENNYCH (mp)

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU - SPRZEADAŻ DREWNA 81,0 METRÓW PRZESTRZENNYCH (mp)

      |---OGŁOSZENIE O PRZETARGU - SPRZEADAŻ DREWNA 123,0 METRY PRZESTRZENNE (mp)

|---INNE

      |---OGŁOSZENIE III PRZETARGU - SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO RENAULT THALIA 26.01.2017

      |---OGŁOSZENIE II PRZETARGU - SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO RENAULT THALIA 29.11.2016

      |---OGŁOSZENIE I PRZETARGU - SPRZEADAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO RENAULT THALIA 18.10.2016

      |---OGŁOSZENIE III PRZETARGU_sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C-360_licytacja 29.07.2016

      |---OGŁOSZENIE II PRZETARGU_sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C-360_licytacja 13.07.2016

UŻYTECZNE LINKI

|---Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - Internetowy System Aktów Prawnych

|---BIP Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim - Uchwały Rady Powiatu

|---BIP Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim - Uchwały Zarządu Powiatu

DRUKI I WNIOSKI

|---Wniosek zajęcie pasa drogowego ZP

|---Wniosek opłaty roczne UO umieszczenie urządzenia

|---WNIOSKI-DRUKI do pobrania

      |---PRZEPISY PRAWNE

      |---WNIOSKI do pobrania